Mazowiecki bank regionalny s.a. podstawowe informacje, historiaZa datę powstania Mazowieckiego Banku Regionalnego SA przyjmuje się 18 czerwca 1996 roku, dane historyczne mówią zaś i o tym, że instytucja ta była piątym z kolei bankiem regionalnym. O jego utworzeniu myślano jednak już wcześniej, inauguracja działalności była bowiem konsekwencją przyjętej w 1994 roku ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ. Powstanie Mazowieckiego banku Regionalnego miało zatem doniosłe znaczenie, pozwalało bowiem na poprawę jakości polskiego systemu bankowego, nie zaskakuje zatem to, że wiązano z nim spore nadzieje.

Początki nie były proste, bank mógł powstać bowiem dzięki połączeniu aż 159 banków spółdzielczych, których siedziby mieściły się w siedmiu województwach znajdujących się w środkowej części kraju. Co ważne, właśnie zrzeszenie banków spółdzielczych (zrzeszenie mazowieckiego banku regionalnego) stanowiło podstawę jego misji, choć bank zrzeszający nie rezygnował również z prowadzenia własnej działalności, przygotowywania kolejnych produktów oraz modernizowania już istniejących usług (oferta dla klientów, kredyt na kolektory słoneczne. I choć do historii przeszedł miedzy innymi jako najmniejszy z banków zrzeszających, który sam przez bardzo długi czas zachowywał niezależność nie uczestnicząc w kolejnych działaniach o charakterze konsolidacyjnym, oferta przygotowywana przez jego pracowników niejednokrotnie zaskakiwała konkurencję sprawiając, że niewielki przecież gracz był traktowany ze sporym szacunkiem. O jego wkładzie w historię polskiej bankowości również możemy powiedzieć wiele, to bowiem właśnie misja banku wspierającego mniejsze banki spółdzielcze z trudem radzące sobie w nowej rzeczywistości przyczyniła się do tego, że udało im się przetrwać na konkurencyjnym rynku. Mówimy zatem o instytucji doświadczonej, z ogromnym potencjałem, której nie można było nie wykorzystać.

Przełomowym momentem w historii banku stało się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniach 27 i 28 czerwca 2011. W czasie spotkania zastanawiano się nad nowymi celami banku i sposobami wzmocnienia jego aktualnej pozycji. Zdając sobie sprawę z jego potencjału podkreślano, że bank powinien mieć możliwość systematycznej poprawy świadczonych przez siebie usług, zwracano przy tym uwagę również na to, że procesy konsolidacyjne zachodzące w polskim sektorze bankowym osłabiają małych graczy i skłaniają ich do poszukiwania partnerów, z którymi wspólnie można przygotowywać ofertę o większym niż dotychczas stopniu atrakcyjności. Efektem zgromadzenia akcjonariuszy było w związku z tym podjęcie decyzji o połączeniu MR Banku SA z istniejącym na polskim rynku usług finansowych od 1990 roku Gospodarczym Bankiem Wielkopolski. W czasie spotkania ustalono zresztą nie tylko zasady współpracy, ale również podjęto decyzję o tym, że nowa instytucja finansowa będzie działała pod nazwą SGB-Bank S.A.

SGB Bank SA i 206 innych Banków Spółdzielczych wchodzą dziś w skład Spółdzielczej Grupy bankowej mogącej zaoferować swoim klientom między innymi: ponad tysiąc placówek rozlokowanych na terenie całego kraju, elektroniczne kanały dostępu, ponad trzysta bankomatów i szeroki pakiet produktów bankowych. SGB Bank SA utrzymał przy tym status banku zrzeszającego, nie doszło więc do sytuacji, w której wspominane już wcześniej ogromne wsparcie charakteryzujące Mazowiecki Bank Regionalny i Gospodarczy Bank Wielkopolski pozostałoby niewykorzystane. Jego pracownicy nadal zajmują się przy tym obsługą klientów fizycznych i prawnych oraz obsługą finansową zróżnicowanych przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza tych, które związane są z szeroko rozumianym rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym.